Akcijski načrt

Eden izmed glavnih namenov projekta Značka E-varna šola je spodbujati šole k dvigovanju zavesti o e-varnosti na šoli in s tem dvigovati e-varnost slovenskih šol. Akcijski načrt ali načrt za ukrepanje je dokument, ki nakazuje, kakšne ukrepe je treba še sprejeti, da se bo e-varnost na šoli izboljšala.

Osnova za izdelavo akcijskega načrta je evalvacijski obrazec. Po oddaji izpolnjenega evalvacijskega obrazca sistem pregleda odgovore in na njihovi osnovi pripravi akcijski načrt oz. načrt za ukrepanje. Ta vsebuje nasvete in smernice za ukrepanje v smeri izboljšanja e-varnosti. Akcijski načrt opozarja na področja, kjer e-varnost šepa in jo je treba izboljšati, obenem pa podaja praktične nasvete za izboljšanje.