Obrazci za ocenjevanje stanja

Preverjanje stanja e-varnosti na šoli je zahteven proces in zelo hitro se lahko zgodi, da pozabimo na katerega izmed vidikov. Da olajšamo preverjanje, smo pripravili obrazce za ocenjevanje stanja oz. vprašalnike o stanju na področju e-varnosti. Vprašalniki se navezujejo na ista področja in teme, kot jih pokrivajo smernice: 

 • Raba mobilnih telefonov na šoli,
 • Raba odstranljivih naprav,
 • Varovanje občutljivih podatkov v šolah,
 • Varovanje naprav pred virusi,
 • Politika sprejemljive rabe tehnologij,
 • Varna gesla,
 • Šolska politika,
 • Fotografiranje, snemanje in objavljanje,
 • Šole na družbenih omrežjih,
 • Vključevanje e-varnosti v učni načrt,
 • Izobraževanje o e-varnosti,
 • Informacije za starše,
 • Raba interneta s strani učencev zunaj šole,
 • Obravnavanje incidentov,
 • Spletno ustrahovanje.

Vprašalniki spodbujajo razmislek o vpeljanih politikah in ukrepih ter olajšajo izboljšave.