Smernice za e-varnost

Sestavni del portala eSafetyLabel.eu so smernice za posamezna področja. Smernice pomagajo pri premisleku o stanju e-varnosti na šoli in usmerjajo k ukrepom, ki izboljšujejo stanje, ter pomagajo oblikovati ustrezne šolske politike. Smernice pokrivajo tri področja: Infrastruktura, politika in praksa.

Infrastruktura

To področje vsebuje smernice, ki so povezani z zahtevami za varno infrastrukturo v šoli (npr. računalniška oprema in omrežje). Smernice nudijo informacije, kako ustrezno urediti in zaščititi infrastrukturo informacijsko-komunikacijske tehnologije na šoli.

Teme:

 • Raba mobilnih telefonov na šoli,
 • Raba odstranljivih naprav,
 • Varovanje občutljivih podatkov v šolah,
 • Varovanje naprav pred virusi.

Politika

To področje vsebuje smernice za oblikovanje šolskih politik v povezavi z e-varnostjo. Digitalna tehnologija je postala del našega vsakdanjika in ponuja številne priložnosti v šolskem prostoru. Da bodo učenci znali izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja, moramo poskrbeti za poznavanje in razumevanje uporabe sodobne tehnologije. Z jasno in natančno šolsko politiko, ki pokriva vse vidike e-varnosti, lahko zagotovimo, da bodo otroci tehnologijo uporabljali v najvarnejšem in najbolj zaščitenem okolju, pri tem pa se ne smemo omejiti zgolj na šolo oz. šolsko okolje.

Teme:

 • Politika sprejemljive rabe tehnologij,
 • Varna gesla,
 • Šolska politika,
 • Fotografiranje, snemanje in objavljanje,
 • Šole na družbenih omrežjih.

Pripravili smo tudi vzorčno politiko sprejemljive rabe tehnologij za zaposlene, ki si jo lahko prenesete in prilagodite svojim potrebam.

Praksa

Vključevanje zahtev in spoznanj glede e-varnosti v prakso ni vedno enostavno in zahteva veliko angažiranost s strani šole. Pripravili smo smernice, ki olajšajo uvajanje šolskih politik o e-varnosti v vsakdanje življenje v šoli.

Teme:

 •     Vključevanje e-varnosti v učni načrt,
 •     Izobraževanje o e-varnosti,
 •     Informacije za starše,
 •     Raba interneta s strani učencev zunaj šole,
 •     Obravnavanje incidentov,
 •     Spletno ustrahovanje.