Kontakt

logotipš Safe.si
Center za varnejši internet Safe.si
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Center za družboslovno informatiko

Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

E-pošta: info@safe.si
Telefon: 01 5805 354