O znački e-varna šola

Značka E-varna šola je evropski projekt, ki ga vodi Evropsko šolsko omrežje. Gre za vseevropsko akreditacijsko in podporno storitev šolam, ki olajša prilagajanje sodobnim trendom uporabe tehnologije v šolah in med mladimi. E-varna šola zagotavlja gradiva, ki omogočajo preverjanje in nadgradnjo e-varnosti na šoli.

Mladi uporabljajo vedno zmogljivejše naprave, s katerimi se povezujejo na socialna omrežja, z njimi komunicirajo, brskajo po internetu in ustvarjajo fotografije, videoposnetke ter druge vsebine, ki jih nato delijo z drugimi. Pri tem se srečujejo z različnimi nevarnostmi in zaidejo v bolj ali manj neprimerne ali celo nelegalne položaje.

Šole in tudi starši težko sledijo vsem novostim, ki jih uporabljajo mladi in ne morejo uvesti dovolj obsežnih omejitev glede rabe tehnologije. Do tega spoznanja so prišla nekatera vodilna globalna podjetja s področja informacijske tehnologije (Kaspersky Lab, Liberty Global, Microsoft, Telefonica). Do podobnega spoznanja so prišla tudi pristojna ministrstva za izobraževanje v Italiji, Belgiji – Flamska in na Portugalskem. Vsi skupaj so se povezali z Evropskim šolskim omrežjem in rodil se je projekt značka E-varna šola. Danes pri projektu sodelujejo različna podjetja in ministrstva za izobraževanje iz različnih držav

Značka šolam prinaša:

  • smernice in gradiva za ureditev e-varnosti na šolah in oblikovanje ustreznih politik,
  • vzorčno politiko e-varnosti,
  • vprašalnike, ki olajšajo oceno stanja e-varnosti,
  • prilagojen načrt za ukrepanje, ki pomaga pri izboljšanju e-varnosti,
  • možnost medsebojne primerjave s šolami v Sloveniji in Evropi,
  • dostop do baze različnih orodij in gradiv, ki omogočajo izboljšanje e-varnosti ali pomagajo ob ravnanju, ko pride do incidentov,
  • izmenjavo izkušenj z učitelji iz Slovenije in Evrope,
  • e-značko v tiskani in elektronski obliki, ki informira starše in lokalno skupnost o doseženi stopnji e-varnosti.

Predstavitveno predavanje koordinatorice projekta Sabrine Vorbau na dogodku Problematika spletne varnosti v šolah (februar 2016). Uvod v predavanje je v angleščini, samo predavanje pa je na sinhrono prevajano.