Pridobitev značke

Pogoj za pridobitev značke je registracija na spletnem mestu eSafetyLabel.eu. Spletno mesto je glavna platforma značke E-varna šola in ponuja:

 • smernice za e-varnost,
 • obrazce za oceno stanja e-varnosti na šoli,
 • vzorčno politiko sprejemljive rabe tehnologij v šoli za zaposlene,
 • možnost izmenjave izkušenj z učitelji iz Slovenije in Evrope preko foruma,
 • izmenjavo gradiv,
 • drugo.

Za pridobitev značke mora vsaka šola izpolniti evalvacijski obrazec, ki je sestavljen iz 30 poljubno izbranih vprašanj, ki pokrivajo različne vidike infrastrukture, politike in prakse. Nekatera vprašanja so zelo podrobna, zato naj pri izpolnjevanju evalvacijskega obrazca sodelujejo vodstvo šole in tisti zaposleni, ki so neposredno vpleteni v zagotavljanje e-varnosti. Po potrebi se obrnite tudi na učence.

Primeri vprašanj:

 • Ali je na vseh šolskih računalnikih nameščena protivirusna programska oprema?
 • Ali imate na šoli računalniški sistem za učenje ločen od sistema za administracijo?
 • Ali je učiteljem in učencem dovoljeno na šolske računalnike nameščati programsko opremo?
 • Ali imate uveljavljen postopek, za ravnanje z vsebinami, ki so lahko nelegalne?
 • Ali učenci izvajajo vrstniški nadzor v povezavi z e-varnostjo?

Evalvacijski obrazec je sestavljen iz treh kategorij, ki imajo po pet podkategorij. Najvišje možno število točk je 60.

Po oddaji evalvacijskega obrazca se bo samodejno ustvaril akcijski načrt oz. načrt za ukrepanje. Načrt si lahko kadarkoli prenesete na računalnik ali natisnete. Nudi napotke, nasvete in povezave do dodatnih informacij, ki vam bodo pomagale pri izboljšanju e-varnosti. Na osnovi rezultata izpolnjenega evalvacijskega obrazca se pridobi značka E-varna šola.

Osnovna značka je bronasta. Šola jo samodejno pridobi, če na evalvacijskem obrazcu doseže 22 točk in v vsaki kategoriji vsaj 5 točk ter s tem izkaže, da je poskrbela za osnovno e-varnost.

Srebrna značka izkazuje napredno stanje na področju e-varnosti. Pogoj za pridobitev je bronasta značka, ponovno izpolnjevanje evalvacijskega obrazca, na katerem je treba doseči 44 točk ali več, poleg tega pa je treba izpolniti še dodatne kriterije, ki jih je določil nacionalni koordinator. Prejem srebrne značke mora potrditi nacionalni koordinator.

Zlata značka izkazuje najvišjo e-varnost na šoli. Pogoj za pridobitev je srebrna značka, ponovno izpolnjevanje evalvacijskega obrazca, na katerem je treba doseči 55 točk in izpolnjevanje dodatnih kriterijev, ki jih je določil nacionalni koordinator.

Pridobljena značka je veljavna 18 mesecev. Pred potekom je treba opraviti postopek podaljšanja, ki je enak pridobitvi. Šola mora ponovno izpolniti evalvacijski obrazec, nacionalni koordinator pa preveri, ali izpolnjuje tudi dodatne kriterije v primeru srebrne in zlate značke.