Zlata značka

Zlata značka E-varna šola izkazuje najvišjo stopnjo e-varnosti. Prejmejo jo tiste šole, ki odlično skrbijo za e-varnost učencev in zaposlenih, imajo sprejete in uresničujejo ustrezne politike ter izvajajo ustrezne postopke, kadar pride do zapletov.

Pogoji za pridobitev značke:

  • pridobljena srebrna značka,
  • izpolnjen evalvacijski obrazec in doseženih več kot 55 točk,
  • deljenje gradiv na skupnosti E-varna šola,
  • sodelovanje na forumu E-varna šola,
  • ...

Dodatni pogoji bodo sporočeni naknadno.

Izpolnjevanje pogojev preveri nacionalni koordinator, ki tudi odobri podelitve značke. Šola prejme značko v elektronski obliki za namestitev na spletno stran in v obliki plakete, ki jo je mogoče uporabiti v šolskih prostorih.

Značka je veljavna 18 mesecev. Po tem obdobju je treba ponovno izpolniti obrazec, nacionalni koordinator pa preveri, ali šola izpolnjuje tudi druge pogoje – v zadnjih 18 mesecih so bila deljenja nova gradiva, predstavniki šole so sodelovali na forumu itd.